david

היטל השבחה בנחלה

היטל השבחה בנחלה

נתחיל עם הסבר קצר על המושג היטל השבחה: היטל השבחה הוא מס אשר משולם לוועדה המקומית בעקבות תוספת של זכויות בניה או השבחתן של הזכויות הקיימות במקרקעין, על ידי תכנית אשר ועדת התכנון המקומית אישרה ובכך השביחה את המקרקעין. לדוגמה- מגרש ריק ופנוי שבמצב הקודם הזכויות נתנו אפשרות להקמת בניין בן 5 קומות ובמצב החדש …

היטל השבחה בנחלה לקריאה »

הקניית זכות בעלות בקרקע, רשות מקרקעי ישראל

הקניית זכות בעלות בקרקע

הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל הביאה את האפשרות להקנות זכות בעלות בקרקע לטובת חוכרים אך בתנאים מסוימים. זאת בכדי לצמצם את החיכוך מול רשות מקרקעי ישראל ובכדי להקל על חוכרים ועל מערכות המדינה. כיצד מבצעים הקניית בעלות- תמצית הקריטריונים: האפשרות להקניית הבעלות מתייחסת לנכסי מגורים ותעסוקה בלבד. חוכר אשר מפר הסכם עם הרשות לא יהיה זכאי …

הקניית זכות בעלות בקרקע לקריאה »

השגה שמאית – רשות מקרקעי ישראל

כאשר מתקבלות דרישות תשלום על ידי רשות מקרקעי ישראל, נרצה לנתח את המקרה ולהבין האם התקבל חיוב גבוה מן הראוי. ניתן להגיש השגה שמאית ראשונה (ערעור) על שומת הרשות, זאת באמצעות שמאי מקרקעין מטעמכם אשר ינתח את המקרה ויטען באמצעות שומה נגדית כנגד שומת הרשות. במידת הצורך ניתן להגיש גם השגה שמאית שניה או בקשה …

השגה שמאית – רשות מקרקעי ישראל לקריאה »

דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל

דמי היתר הגעתם לרגע בו אתם מבקשים לקבל היתר בניה ונדרשים לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל להוצאת ההיתר.בטרם קבלת החותמת של רמ"י ,שתאפשר לכם להוסיף שטחי בנייה או לשנות יעוד הנכס, יתכן שתאלצו להיפרד מסכום כסף משמעותי תמורת האישור של רמ"י- אלה הם דמי היתר. דמי ההיתר נקבעו בקודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל. מה זה דמי …

דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל לקריאה »

ייצוג דיירים בפרוייקט תמ”א 38

בעקבות החשש מפני רעידות אדמה, התרחבות מצוקת הדיור ויוקר המחייה תוכנית תמ”א 38 מעוררת עניין בקרב דיירים.   כיצד שמאי מקרקעין באמצעות ייצוג דיירים בפרוייקט תמ"א 38 מסייע לדיירים:   מהו פרוייקט תמ”א 38? פרוייקט תמ”א 38 הוא פרוייקט לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. בשנת 2005 ממשלת ישראל אישרה את התוכנית במטרה לחזק מבנים …

ייצוג דיירים בפרוייקט תמ”א 38 לקריאה »

פיצויים בגין ירידת ערך בנכס

ירידת ערך של נכס פירושה הפרש המחיר שהמוכר יקבל מהקונה עבור הנכס אשר נוצרו בו חסרונות, לעומת המחיר אשר היה ניתן לקבל עבור נכס דומה ללא החסרונות שנוצרו בו. פרק ט' בחוק תכנון ובניה קובע את האופן בו בעל הקרקע יקבל פיצוי עקב פגיעה כתוצאה מאישור תכנית בנין עיר (תב"ע)  אשר בעקבותיה ערך הקרקע ירד …

פיצויים בגין ירידת ערך בנכס לקריאה »

היטל השבחה בתל אביב

היטל ההשבחה בתל אביב היטל השבחה בתל אביב גבוה מרב חלקי הארץ בשל ערכי השווי הגבוהים בעיר. כיום רב דרישות התשלום מתקיימות במימוש זכויות מלא כאשר אדם מוכר את נכסיו ובכך מממש זכויות. היטל השבחה בתל אביב עשוי להתקיים בעיקר מהתכניות להלן: –תכנית הרובעים. -תכניות קודמות והסטוריות שנתנו את רב זכויות הבנייה. -תכניות שהוסיפו זכויות …

היטל השבחה בתל אביב לקריאה »

דמי רכישה לרמ"י – היוון נחלה

דמי רכישה לרמ"י דמי רכישה בנחלה : מה זה בכלל ואיך ניתן להפחית אותם? עם אישורה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 1464, נוצרה האפשרות להיוון נחלות במושבים. דמי רכישה לרמ"י הוא תשלום בעבור היוון הנחלה והוא "משחרר" את כלל זכויות הבניה בנחלה ומסיר את רב המגבלות שהטילה הרשות במהלך השנים על נחלות. דמי רכישה לרמ"י מחליפים …

דמי רכישה לרמ"י – היוון נחלה לקריאה »