רשות מקרקעי ישראל

השגה שמאית – רשות מקרקעי ישראל

כאשר מתקבלות דרישות תשלום על ידי רשות מקרקעי ישראל, נרצה לנתח את המקרה ולהבין האם התקבל חיוב גבוה מן הראוי. ניתן להגיש השגה שמאית ראשונה (ערעור) על שומת הרשות, זאת באמצעות שמאי מקרקעין מטעמכם אשר ינתח את המקרה ויטען באמצעות שומה נגדית כנגד שומת הרשות. במידת הצורך ניתן להגיש גם השגה שמאית שניה או בקשה …

השגה שמאית – רשות מקרקעי ישראל לקריאה »

דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל

דמי היתר הגעתם לרגע בו אתם מבקשים לקבל היתר בניה ונדרשים לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל להוצאת ההיתר.בטרם קבלת החותמת של רמ"י ,שתאפשר לכם להוסיף שטחי בנייה או לשנות יעוד הנכס, יתכן שתאלצו להיפרד מסכום כסף משמעותי תמורת האישור של רמ"י- אלה הם דמי היתר. דמי ההיתר נקבעו בקודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל. מה זה דמי …

דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל לקריאה »

דמי רכישה לרמ"י – היוון נחלה

דמי רכישה לרמ"י דמי רכישה בנחלה : מה זה בכלל ואיך ניתן להפחית אותם? עם אישורה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 1464, נוצרה האפשרות להיוון נחלות במושבים. דמי רכישה לרמ"י הוא תשלום בעבור היוון הנחלה והוא "משחרר" את כלל זכויות הבניה בנחלה ומסיר את רב המגבלות שהטילה הרשות במהלך השנים על נחלות. דמי רכישה לרמ"י מחליפים …

דמי רכישה לרמ"י – היוון נחלה לקריאה »

דמי היוון משק עזר

דמי היוון משק עזר הליך ההיוון של משקי עזר מתנהל בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1521, שהחליפה את החלטה 1301 והיוותה פאזה אחרת לחלוטין בהיוון משקים. לאחר מכן הכללים להיוון נקבעו בקודקס ההחלטות של רשות מקרקעי ישראל. דמי היוון במשק עזר נקבעים על בסיס שומה וניתן להגיש עליהם השגה ראשונה. דמי ההיוון נקבעים בהתאם לנוסחה …

דמי היוון משק עזר לקריאה »

השגה על תשלומי רשות מקרקעי ישראל

אחד הדברים שגילינו במהלך עיסוקינו בהפחתת דרישות תשלום לרמ”י, הוא שבמרבית המקרים החוכר אינו ידע שאפשר להפחית את הדרישה או לא מאמין בהליך. בחלק אחר של המקרים, הוא שמע שאין סיכוי וחבל לו על הזמן, עוד מבלי שבדק. לשמחתינו התוצאות שהשגנו ב100% מהמקרים מוכיחות שאלו הספקנים טעו, ואלו שלא ידעו שניתן להגיש השגה, הפסידו בגדול …

השגה על תשלומי רשות מקרקעי ישראל לקריאה »

הפחתת דמי הסכמה

דמי הסכמה למינהל דמי הסכמה למינהל הם תשלום הנדרש על ידי רשות מקרקעי ישראל בעת מכירת נכס לא מהוון, עבור הסכמתה לאשר העברת זכויות בעת מכירה. דמי ההסכמה חלים בנכסים אשר לא שולמו בגינם דמי היוון ובד”כ מדובר בנכסים במגזר החקלאי כגון משקי עזר במושבים, אך ישנם גם נכסים עירוניים שאינם מהוונים ובעיקר בסקטור התעשייתי. …

הפחתת דמי הסכמה לקריאה »