דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל

דמי היתר

הגעתם לרגע בו אתם מבקשים לקבל היתר בניה ונדרשים לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל להוצאת ההיתר.
בטרם קבלת החותמת של רמ"י ,שתאפשר לכם להוסיף שטחי בנייה או לשנות יעוד הנכס, יתכן שתאלצו להיפרד מסכום כסף משמעותי תמורת האישור של רמ"י- אלה הם דמי היתר.

דמי ההיתר נקבעו בקודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

מה זה דמי היתר ?

דמי היתר הם תשלום שעל החוכר לשלם לרשות מקרקעי ישראל בגין מימוש זכויות נוספות בקרקע או שינוי ניצול ושימוש בקרקע, אשר לא הוקנו בחוזה  החכירה המקורי.

דמי היתר נדרשים במספר מקרים:

-תוספת בנייה או תוספת יחידה.

-פיצול מגרש.

-שינוי יעוד או שימוש בנכס – למשל שימוש חורג מחנות לדירה.

-שינוי ניצול זכויות בניה או כל הנאה נוספת בקרקע.

דמי ההיתר נדרשים כתנאי להסכמת רמ”י לחתום על ההיתרים והם נקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

איך מחשבים דמי היתר?

לרב דמי ההיתר מחושבים לפי  תוספת השווי הנוצרת עקב השינוי בנכס. אופן חישובם נקבע בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, וכמו כל תשלום לרמ"י- ניתן להגיש השגה שמאית או משפטית בכדי להביא להפחתת התשלום.

באופן גס וברוב המקרים, ניתן לומר שדמי ההיתר במגורים מחושבים לפי 31% משווי הזכויות (תלוי בנסיבות שונות). והמספר הסופי תלוי בהמון משתנים, כגון: זכויות הבנייה שהוקנו בחוזה החכירה, ערכי השווי בסביבת הנכס, גורמי הפחתה או גורמים שמגבילים ופוגעים בשווי הזכויות וכו’.

קביעת שווי הקרקע לצורך חישוב דמי ההיתר מתבססת על שמאות שתבוצע על ידי שמאי מקרקעין של הרשות או על ידי טבלת ערכים קבועים, מעין תעריפון, שקובעת הרשות ומעדכנת אחת לתקופה.

ברב המקרים כאשר מדובר בתוספת בנייה, דמי ההיתר יתבססו על טבלת הערכים הקבועים (לפי אזור).

במידה ומדובר בתוספת יחידה או פיצול מגרש, הדרישה תתבסס על על שומת מקרקעין שתוכן במיוחד.

 

איך מפחיתים דמי היתר?

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 1304 אשר בוטלה על ידי קודקס ההחלטות, מקנה את הזכות להגיש השגה על תשלום דמי היתר, השגה ראשונה היא למעשה שומה נגדית שמוגשת על ידי שמאי מטעמכם.

על דרישת תשלום שנערכה על בסיס טבלה לא ניתן להגיש השגה שמאית ראשונה, אלא אם נבקש מהרשות שתערוך שומה פרטנית. שומה פרטנית עשויה להיות גבוהה מהדרישה המקורית שהתבססה על הטבלה ולכן יש לבדוק בזהירות את כדאיות הבקשה המיוחדת.

למשרדינו התמחות מיוחדת בהפחתת דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל. עיסוקינו המרכזי הוא הגשת השגות וערעורים עבור לקוחות במקרים בהם דרישת התשלום אינה מוצדקת ולעיתים אנו מצליחים לבטל לגמרי את דרישת התשלום.

במידה וקיבלתם דרישה לתשלום דמי היתר, פנו אלינו ונבדוק את כדאיות ההשגה.

שתפו את המאמר

מעונינים במידע נוסף? צרו איתי קשר

עקבו אחרי בפייסבוק