הפקעות קרקע

הפקעות קרקע כיום, הרשויות המפקיעות קרקע הן בדרך כלל רשויות מקומיות או נתיבי ישראל (מע”צ).

הפקעות קרקע מתבצעת על ידי הרשויות בדרכים שונות. ההפקעה השכיחה ביותר מבוצעת על ידי רישום הקרקע על שם הרשות או על ידי רישום הערת אזהרה לטובת הועדה המקומית.

בחלק מהמקרים הפקעת קרקע פרטית תהיה מלווה בפיצוי לבעלי הקרקע. גובה הפיצוי נדון בחוק ובפסיקות בית המשפט במהלך השנים.

ההפקעה מבוצעת מכח חוקים שונים כגון:

  1. חוק התכנון והבנייה – תכנית בנין עיר שסימנה את השטח ביעוד ציבורי (הפקעה על ידי תב”ע).
  2. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) – הפקעה שמבוצעת לצרכי רשות מקומית עקב צורך ספציפי.
  3. פקודת הדרכים ומסילות הברזל ועוד…

בעבר, כאשר מדובר היה בהפקעה מכוח תב”ע, היתה עומדת לרשות המקומית הזכות להפקיע קרקע למטרה ציבורית מבלי לפצות בגין הקרקע שהופקעה, על החלק שהוא עד 40% משטח הקרקע המקורי.

מאז פסד דין “רוטמן” שניתן בבית משפט העליון, במרבית המקרים הרשות המקומית אינה יכולה להפקיע ללא פיצוי.

הליך ההפקעה מכוח תב”ע נעשה בשני שלבים:

שלב א.   ירידת ערך של החלק שסומן בתב”ע למטרה ציבורית, בשל תמחור נמוך של השוק. הפיצוי יהיה בגין ירידת ערכו של כל החלק המופקע.

שלב ב.  ההפקעה הפיזית (עלייה על הקרקע). הרשות פטורה מלפצות בגין החלק בקרקע שהוא עד 40% מהשטח המקורי.

במקרה של הפקעה מכוח פקודת ההפקעות (רכישה לצרכי ציבור), ההליך שונה ומצריך פיצוי החל מהמ”ר הראשון. זאת לאחר שבמשך שנים היה נהוג כי הפקעות המבוצעות מכוח הפקודה יהיו פטורות מפיצוי על החלק שעד 25% משטח הקרקע המקורי (תלוי במטרת ההפקעה).

הפקעה מצד נתיבי ישראל מבוצעת בדרך כלל על ידי פקודת הדרכים ומסילות הברזל, אך מחויבת להיות מבוצעת בהתאם ליעוד הקרקע לדרך. קיימים יוצאים מן הכלל בכפוף להכרזות קודמות על הקרקע וכו’.

נתיבי ישראל מודיעה לבעלי הקרקע על הרצון לתפוס את הקרקע ולעשות בה שימוש ובמידה ובעלי הזכויות בקרקע מוכיחים את זכויותיהם בקרקע, הם יהיו זכאים לפיצוי.

חישוב הפיצוי בגין הפקעת קרקע

הליך הפקעה הוא מורכב וקיימות בחקיקה ובפסיקה הגדרות והוראות שונות לגבי התכליות שלגביהן מותרת ההפקעה, והמשתנים המשפיעים על היתכנות ההפקעה ועל דרך הפיצוי בגינה.

פיצוי בגין הפקעת קרקע מחושב בדרכים שונות, בהתאם לחוק או הפקודה שיצרו את התשתית להפקעה.

במקרים רבים הגופים המפקיעים מציעים לבעלי הקרקע המופקעת פיצוי נמוך אשר אינו הולם את שוויה של הקרקע שהופקעה.

בכל מקרה מן הראוי שאת הפיצוי המתאים יעריך שמאי מקרקעין מוסמך.

בניית הרכבת הקלה

במסגרת פרויקט הרכבת הקלה יופקעו שטחים רבים בבעלות פרטית, ובעליהם יהיו זכאים לפיצוי בגין ההפקעה. היות ותוואי הרכבת עובר בשטחים שייעודיהם שונים, בתת קרקע, או בשטחים שכבר היום משמשים בפועל לשימוש ציבורי. יהיה מתווה הפיצויים מורכב וממושך ויצריך עבודת שמאי מקרקעין, שיחשב את שווי הקרקע המופקעת באופן שימצה את זכויות בעלי הקרקע.

אל תוותרו על זכותכם לקבל פיצוי בשל שימוש הרכבת הקלה בשטחים שבבעלותכם, והזמינו חוות דעת של שמאי מקרקעין.


שתפו את המאמר

מעונינים במידע נוסף? צרו איתי קשר

עקבו אחרי בפייסבוק